Ирина Вълчанова: Истинската инвестиция е да привлечеш децата от малки като слушатели