Във Флорида откриха ламантин с изрязано името "Тръмп" на гърба