Провалът на правителството в планирането на ваксинациите е в опасни мащаби