Опасни нива на реките Струма и Места, Струмяни остава в бедствено положение