Двойно се е увеличил броят на ромските деца, които завършват училище