Прах от Сахара покри Атина, планините на Крит изчезнаха