Представяне на „Атеистичната политика в комунистическа България“. 20 януари 2021 г., 17.30 ч., Нов български университет