Сидеров предложи премахване на мъртвите души и одит на Информационно обслужване