Няма опасност от преливане на реки и язовири в Сливенско