Живеещи с непълнолетни момичета се разминават с глоби от 1000 лв