Места е извън коритото си край Банско, наводнени са ниви и селски стадион