Посланикът на Израел очаква COVID кризата да приключи до юни