Първият изцяло обновен локомотив на БДЖ вече пътува по жп мрежата