Домакинствата в еврозоната започват да възстановяват потреблението си