Сидеров настоя за одит на "Информационно обслужване"