От БСК подкрепят промените в Кодекса за социално осигуряване