Пътуващите от повече от 100 държави вече могат да посещават Оман без виза