Строителството на граничната стена на Тръмп създаде нови слаби места по границата с Мексико