Работодателите могат да кандидатстват до 15 януари по третия дизайн на мярката 60/40