Няма сериозни щети от падналите обилни валежи в Община Стара Загора