Общински жилища за собствениците на съборената от свлачище къща в Смолян - §22 Новини