Дъждовете влошиха качеството на питейната вода и в Хасково и Ловеч