Стотици варианти на коронавирус могат да съществуват едновременно в човешкото тяло