Учениците от 5 до 12 клас ще учат дистанционно поне да края на януари