Великобритания отчете най-големият спад в продажбите на дребно от поне 1995 г. насам