Повишаването на стандарта на живот в Североизточен район ще е фокусът на интегрираните териториални инвестиции в следващите седем години