53 от 71 пожара в горите на Североизтока са поради човешка небрежност