Учениците от 5 до 12 клас и студентите могат да се върнат в клас за практически занимания