Бедствие в село Места! Реката преля, разруши стадиона на селото, земеделски площи под вода, нивото не пада, напредва към детска градина