Япония трябва да рестартира атомната си индустрия, за да постигне въглероден неутралитет