Сривът в броя на гостите и приходите на хотелите продължава