Нестабилността в САЩ може да предизвика ефект на доминото по света