Германската индустрия очаква БВП на Германия да нарасне с 3,5% през 2021 г.