РЗИ-Перник: Водата за населените места от язовир “Студена” да не се използва за пиене