Учениците от 5. до 12. клас остават на онлайн обучение, само практиките ще са присъствени