"София Комерс – ЗК" закупи 20 хил. собствени акции в първия ден на изкупуването