Пандемията увеличи броя на отпадащите от училище деца