Лятото е донесло само частично възстановяване за трудовия пазар в ЕС