Дистанционното обучение за големите ученици остава до 31 януари