American Airlines има накъде да расте през 2021 г.