Само практически присъствени дейности на учениците от 5 до 12 клас до 31 януари