ВАС ще решава за наредбата за заплащане на правна помощ от адвокатите