За 1 ден дъждовете осигурили водата на Бургас за 1 месец