50% от преподавателите в Русенския университет пожелаха ваксина