Златните резерви на Русия надхвърлиха доларовите - Пари и пазари