Големите ученици се връщат в клас само за практики и упражнения - Общество и политика