Големите ученици влизат в клас за практическите занятия