Почти е сигурно, че извънреден конгрес на БФС няма да има