Филм на родена в Китай режисьорка получи голямата награда на НОФК