Декември 2020 г. – шестият най-топъл декември в глобален мащаб